Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Stosunki Międzynarodowe Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki, dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Wiedza nt. struktur Unii Europejskiej, procesów zachodzących we współczesnym świecie, globalizacji, rozwoju gospodarczego, norm prawnych, zagadnień kulturowych, religijnych, współzależności i bezpieczeństwa
 • Umiejętności analizowania i interpretacji podstawowych problemów i procesów z zakresu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2, posługiwania się słownictwem typowym dla nauk o polityce, a także językiem specjalistycznym, umożliwiającym realizację zadań zawodowych
 • Umiejętność prognozowania zjawisk i tendencji w stosunkach i bezpieczeństwie międzynarodowym
 • Podstawowe kwalifikacje dla funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim
Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych

Możliwość zatrudnienia

 • Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne
 • Międzynarodowe firmy spedycyjne
 • Obszar obronności i bezpieczeństwa
 • Służby administracji państwowej, samorządy terytorialne
 • Obszary dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • Kwalifikowane stanowiska w ramach międzynarodowych i krajowych projektów

Na kierunku Stosunki Międzynarodowe od roku akademickiego 2022/2023 przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, na wniosek kierownika Katedry, Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Plan studiów zakłada, że będę to głównie wykłady. Zajęcia praktyczne, w tym także konwersatoria, będą prowadzone w sposób stacjonarny w siedzibie Uczelni. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student powinien posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia, wyposażonego w kamerę i mikrofon, pozwalającego na transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem, obsługującego Google Workspace for Education.

Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic

czytaj dalej

Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

czytaj dalej