Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe po ukończeniu 6 semestrach studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata, zapewniające solidne przygotowanie do dalszego doskonalenia zawodowego, naukowego i edukacyjnego, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin wiedzy i nauki. Studia te kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy. Łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na Stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych. Absolwent PANS ma posiadać praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki międzynarodowe są kierunkiem studiów dającym wiedzę o związkach zachodzących między państwami, a także o organizacjach międzynarodowych współczesnego świata, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie umożliwiają studentom skuteczne poruszanie się we współczesnym środowisku międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie każdy profil specjalnościowy zapewnia rozszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic

Celem tej specjalności jest wykształtowanie umiejętności poruszania się w złożonej problematyce obsługi ruchu granicznego, granicznej kontroli osób oraz towarów, prawa celnego zarówno wspólnotowego, polskiego, jak i białoruskiego oraz ukraińskiego. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe w PANS będzie dysponował wiedzą ogólnohumanistyczną, niezbędną do zrozumienia złożoności współczesnego świata i polityki międzynarodowej oraz wiedzą ogólnokierunkową istotną w kontekście rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

  1. instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
  2. polskich placówkach dyplomatycznych;
  3. biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych;
  4. konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce;
  5. bankach;
  6. firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych;
  7. agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych;
  8. hotelach i biurach podróży;
  9. firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny;
  10. redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.