Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Matematyka Stosowana Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Ekonomia matematyczna

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętność prowadzenia księgowości
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych i obliczeniowych do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, doboru kalkulacji składek ubezpieczeniowych, itp.
 • Wiedza o optymalizacji działalności ekonomicznej
 • Gruntowna wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podstaw informatyki

Możliwości zatrudnienia

 • Instytucje finansowe, banki
 • Giełdy papierów wartościowych
 • Biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, itp.

Informatyka stosowana

Wiedza i umiejętności

 • Umiejętność projektowania i programowania systemów informacyjnych
 • Umiejętność wdrażania systemów informacyjnych
 • Umiejętności projektowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych
 • Umiejętności projektowania i zarządzania bazami danych

Możliwości zatrudnienia

 • Programista, administrator systemów IT
 • Analityk danych, analityk systemowy
 • Projektant systemów IT, wdrożeniowiec

Matematyka Stosowana

Ekonomia matematyczna

czytaj dalej

Informatyka stosowana

czytaj dalej