Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MATEMATYKA STOSOWANA Specjalność: Informatyka stosowana Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci specjalności Informatyka Stosowana będą posiadać wiedzę na temat technologii wykorzystywanych we współczesnych systemach informacyjnych, poszerzoną o zagadnienia z przedmiotów ścisłych (matematyka) niezbędne do realizacji interdyscyplinarnych projektów w przedsiębiorstwach działających na współczesnym rynku pracy.

Dzięki posiadanym kompetencjom z zakresu posługiwania się narzędziami i metodami informatyki oraz matematyki absolwenci specjalności będą mogli ubiegać się o pracę w charakterze specjalistów IT na stanowiskach związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych podczas:

 • projektowania systemów informacyjnych,
 • programowania systemów informatycznych,
 • wdrożeń systemów informacyjnych,
 • projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • administrowania sieciowymi systemami informatycznymi,
 • analizy i przetwarzania danych,
 • projektowania i zarządzania bazami danych.

W rezultacie uwzględnienia w programie studiów przedmiotów związanych z prowadzeniem projektów informatycznych oraz pracą grupową, absolwenci zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w środowisku dużych organizacji zajmujących się produkcją i wdrażaniem technologii IT w organizacjach.

Połączenie umiejętności z zakresu technologii IT oraz modelowania i matematyki sprawia, że osoby kończące edukację na specjalności Informatyka Stosowana będą miały kwalifikacje również do zajmowania stanowisk związanych z prowadzeniem badań i rozwijaniem innowacji, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście ogromnej dynamiki rynku związanego z nowymi technologiami.

Profil specjalności Informatyka Stosowana odpowiada na zapotrzebowanie runku pracy na specjalistów mogących zajmować m.in. następujące stanowiska pracy:

 • programista,
 • administrator systemów IT,
 • analityk danych,
 • wdrożeniowiec,
 • projektant systemów IT,
 • analityk systemowy.

Absolwenci specjalności będą znać rolę technologii informacyjnych w funkcjonowaniu nowoczesnej organizacji i społeczeństwa, będą w stanie wziąć udział w pracach zespołowych związanych z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjnych – profil wykształcenia pozwoli im na aktywne włączenie się w zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.