Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MATEMATYKA STOSOWANA Specjalność: Ekonomia matematyczna Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Na potrzeby branży finansowej i ubezpieczeniowej opracowaliśmy nowy program studiów dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Przewiduje on wykształcenie specjalistów znających i stosujących zaawansowane narzędzia analityczne ( matematyczne, statystyczne i ekonometryczne) wykorzystywane w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych. Ekonomia matematyczna to połączenie ekonomii, matematyki stosowanej i informatyki.

Student specjalności ekonomia matematyczna zdobywa wiedzę specjalistyczną na następujących przedmiotach: Instytucje i rynki finansowe, Matematyka finansowa, Matematyka ubezpieczeń na życie, Matematyka ubezpieczeń majątkowych, Teoria gier i ryzyka, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Rachunkowość, Biznesplan, Integracja europejska, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa. Oprócz wskazanych obszarów wiedzy ekonomicznej przewidziane są również zajęcia informatyczne np. Podstawy programowania, Bazy danych oraz szereg zajęć praktycznych z obsługi konkretnych programów np. księgowych, wykorzystania pakietów statystycznych w analizach ekonomicznych. Absolwenci specjalności ekonomia matematyczna mogą kontynuować studia II stopnia na dwóch kierunkach: Matematyka oraz Ekonomia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:

  • prowadzenia księgowości. Mogą także pracować w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych oraz w firmach doradztwa podatkowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, wydobywania wiedzy z danych w stosunkowo krótkim czasie, dobierania i stosowania właściwych narzędzi analizy danych biznesowych,
  • doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych. Potrafią wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego,
  • optymalizacji działalności ekonomicznej, opracowywania prognoz i analiz ekonomicznych, wykorzystywania metod matematycznych na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych,
  • posiadają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą m.in. technologie internetowe, komunikację elektroniczna, algorytmy i struktury danych, podstawy programowania, technologie multimedialne.

Absolwenci specjalności ekonomia matematyczna są wysokiej klasy specjalistami z zakresu ekonomii, matematyki i informatyki. Posiadając bogatą wiedzę praktyczną znajdą pracę w działach analitycznych i decyzyjnych korporacji, instytucjach finansowych, bankach, instytucjach rządowych, giełdach papierów wartościowych, firmach konsultingowych, urzędach statystycznych, biurach rachunkowych itp.