Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Dietetyka i żywienie zbiorowe Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 3,5 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Studia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe trwają 3,5 roku i pozwalają uzyskać tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające:

  1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego,
  2. współpracy z branżą wellness i fitness w ramach doradztwa dietetycznego,
  3. prowadzenia działalności z zakresu żywienia zbiorowego,
  4. podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk żywieniowych w połączeniu z naukami technologicznymi, technicznymi oraz ekonomicznymi umożliwiają wszechstronny rozwój i szerszą możliwość wyboru dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Absolwent kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe:

  • potrafi integrować wiedzę teoretyczną z wielu dziedzin technologii żywności i doradztwa żywieniowego z doświadczeniami praktycznymi nabytymi już w trakcie studiów.
  • potrafi organizować linię produkcyjną zakładu żywienia zbiorowego i przetwórstwa spożywczego oraz stworzyć gabinet doradztwa żywieniowego włącznie z doborem specjalistycznych urządzeń, umie przeprowadzić kalkulację ekonomiczną danego przedsięwzięcia.
  • ma doświadczenie i posiada umiejętności w rozwiązywaniu zadań praktycznych w zakresie żywienia człowieka oraz doradztwa dietetycznego zdobyte w zakładach prowadzących żywienie zbiorowe, gabinetach doradztwa dietetycznego oraz zakładach przetwórstwa i badania żywności.
  •  rozumie zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka oraz doradztwem dietetycznym.
  • zna język obcy i potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwent kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe jest przygotowany do podjęcia zarówno studiów drugiego stopnia jak i pracy związanej z doradztwem żywieniowym (doborem optymalnej diety), promocją prawidłowego żywienia lub żywieniem zbiorowym. Absolwent może także pracować w laboratoriach badawczych oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim gwarantuje zatrudnienie lub tworzenie własnych firm przez absolwentów w firmach doradztwa żywieniowego, żywienia zbiorowego, edukacji żywieniowej a także w zakładach pracy zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności.

Dietetyka i żywienie zbiorowe

zobacz więcej

Dietetyka i doradztwo żywieniowe

czytaj dalej

Żywienie zbiorowe

czytaj dalej