Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Specjalność: Dietetyka i doradztwo żywieniowe Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 3,5 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Absolwent specjalności Dietetyka i doradztwo żywieniowe uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; projektowania oraz doradztwa dietetycznego dla sportowców i klubach oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania, jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;   organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów;   prowadzenia edukacji żywieniowej; pracy, jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego; nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracy związanej z produkcją żywności