Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

WIEDZA I PRAKTYKA DROGĄ DO SUKCESU

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

„WIEDZA I PRAKTYKA DROGĄ DO SUKCESU”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Szczegóły projektu:

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu: Poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym, poprzez realizację innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach w okresie od 01.2012 do 10.2015 Cele szczegółowe:
 • Podniesienie efektywności działania placówek pedagogicznych,
 • Podniesienie jakości kadry pedagogicznej w zakresie pełnienia funkcji opiekuna praktyk,
 • Wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym,
 • Rozszerzenie współpracy między PWSZ w Chełmie i placówkami pedagogicznymi,
 • Wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych dotyczących realizacji praktyk pedagogicznych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie merytoryczne studentów do odbywania praktyk,
 2. Przygotowanie logistyczno – merytoryczne praktyk,
 3. Przeprowadzenie praktyk pedagogicznych,
 4. Zarządzanie procesem kształcenia praktycznego w tym ewaluacja programu i holistyczny monitoring realizacji projektu.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

 1. Grupami objętymi wsparciem są: studenci/tki (90 osób) kierunku Pedagogika rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 2. Ppedagodzy: nauczyciele/lki przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej gminy i miasta Chełm (60osób),
 3. W realizacje projektu włączonych będzie również 10 placówek pedagogicznych.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 1 258 274,44 zł

PLANY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW

Informacja dla studentów II roku wyjazd na warsztaty do Centrum Kopernika Wyjazd: 21.06.2013r. – godzina 4.30, z ulicy Wojsławickiej 8b (parking naprzeciwko budynku PWSZ w Chełmie, przystanek autobusowy). Rozkład zajęć dla studentów I roku Rozkład zajęć dla studentów II roku

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Zajęcia z 19 maja 2013 roku zostają przeniesione na późniejszy termin

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od 02.01.2012 r. do 31.10.2015 r.

Kontakt:

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54 pokój 202 tel./fax: 0-82 562-06-02 e-mail:plusiak@panschelm.edu.pl

Partner Projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego