Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

Uwaga! W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym w trybie natychmiastowym zajęcia dydaktyczne na uczelni celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - informujemy, że zajęcia w ramach kursu spawania metodą TIG, odbywające się ZDZ w Chełmie, zostają zawieszone - do odwołania.

2.

Uwaga! W związku z decyzjami instytucji szkolących informujemy, że niektóre kursy/szkolenia oraz studia podyplomowe dla pracowników PWSZ w Chełmie odbywają się w trybie on-line. Szczegóły zajęć zostaną przesłane do każdego uczestnika indywidualnie.

3.

Uwaga! informujemy, że zajęcia 13-14.06.2020, w trybie zdalnym, w ramach studiów podyplomowych MBA w Lotnictwie, zostają przełożone na inny termin. O szczegółach poinformuje jednostka szkoląca

4.

UWAGA!

STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Po długiej przerwie, spowodowanej obecną sytuacją epidemiczną w kraju, pojawiła się możliwość dokończenia naszego szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 29 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2010 poz. 780) - z dniem 6 maja 2020 r. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach - po uzyskaniu zgody słuchacza. Natomiast realizacja zajęć teoretycznych może być realizowana zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość oraz w formie konsultacji - na prośbę słuchacza. Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu konsultacji telefonicznych w Państwem, przesyłamy nowe harmonogramy szkoleń (odpowiednio dla Grupy I i Grupy II oraz listę z podziałem na grupy (gdyby ktoś zapomniał w której jest grupie).

ZDZ w Lublinie, w trosce o bezpieczeństwo słuchaczy kursów i swoich pracowników, opracował Zasady organizowania i przeprowadzania kursów/egzaminów w okresie rygorów i ograniczeń, związanych ze stanem epidemii w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oraz jednostkach podległych, przyjęte Zarządzeniem Prezesa w dn. 6.05.2020 r. Wymieniony dokument to zbiór zasad, których muszą przestrzegać zarówno kursanci, jak i pracownicy. Zawiera on również ankietę kwalifikacji zdrowotnej oraz zgodę Uczestnika szkolenia na udział w szkoleniu.

Na swoje skrzynki mailowe dostaliście Państwo od Wykonawcy – ZDZ Oddział w Chełmie szczegółowe informacje i wszystkie niezbędne materiały, związane z realizacją kursu.

Spawanie metodą TIG
Harmonogram - Grupa I
Harmonogram - Grupa II

5.

UWAGA !

STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że ze względu na panującą aktualnie pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej formalne ograniczenia w zakresie przemieszczania się i bezpośrednich kontaktów wprowadzamy ZDALNĄ formę szkolenia i egzaminu na Uprawnienia elektryczne (Grupa G1).

Harmonogram kursu:
15.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)
16.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)
17.06 (5 h) 17.00-21.00 (w tym 15 min. przerwy)


Procedura szkolenia i egzaminu zdalnego:
1. Wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza osobowego i odesłanie.
2. Test wstępny - rozwiązanie testów egzaminacyjnych, które zostaną wysłane mailowo.
Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
3. Szkolenie zdalne na platformię Webex (zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymają Państwo mailowo).
4. Test końcowy - rozwiązanie testów egzaminacyjnych, które zostaną wysłane mailowo. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
5. Po wykonaniu testu otrzymają Państwo informację telefoniczną o dokładnej godzinie egzaminu ustnego na platformie Webex. Dodatkowe szczegółowe informacje oraz dokumenty, przekazane zostaną na adresy mailowe wszystkich uczestników kursu.

Procedura uruchomienia kursu

6.

Szanowni Państwo!
W związku z koniecznością zakończenia projektu, będą Państwo uczestniczyć w ostatnim cyklu zajęć warsztatowych pn. "Przystępna statystyka", które będą miały charakter pracy zdalnej.

W google meet zostały utworzone spotkania:
meet.google.com/pov-fzrq-gyi– poniedziałek 08.06.2020, godz. 11.30 – 13.00 (2h)
meet.google.com/kux-uexe-wsm- poniedziałek 08.06.2020, godz. 13.15 – 15.25 (3h)
meet.google.com/hiy-kszv-uxv- wtorek 09.06.2020, godz. 8.00 – 9.30 (2h)
meet.google.com/kbu-dvoq-vhe- wtorek 09.06.2020, godz. 9.45 – 11.15 (2h)
meet.google.com/pep-icbb-cxk- środa 10.06.2020, godz. 8.00 – 9.30 (2h)
meet.google.com/jrt-wtas-xcu- środa 10.06.2020, godz. 9.45 – 11.15 (2h)
meet.google.com/mxa-fmwc-fnu- środa 10.06.2020, godz. 11.30 – 13.00 (2h)

Powinni Państwo mieć te wydarzenia w swoich kalendarzach gogle, po zalogowaniu na swoje konto. Proszę to sprawdzić. Obowiązują konta, jakie mają Państwo założone ze strony Uczelni, czyli nazwiskonralbumu@student.pwszchelm.pl.
Utworzono została nowa klasa (zajęcia) o nazwie "Przystępna statystyka" w google Classroom, gdzie mgr Agnieszka Szumera będzie zamieszczała materiały i niezbędne pliki, z których będziecie Państwo korzystać w czasie trwania zajęć, prowadząc tym samym niezbędną dokumentację z zajęć. Ze strony Uczelni zorganizujemy tzw. Pulpit zdalny, gdzie połączą się Państwo zdalnie i indywidualnie z komputerami w pracowni 310, gdyż jest na nich zainstalowany program Statistica, na którym będziecie pracować. W związku z tym potrzebujemy od Państwa zgody na przeprowadzenie zajęć online (zgoda) oraz oświadczenia, że będą Państwo uczestniczyć w takiej formie zajęć wraz z niezbędnymi wymaganiami sprzętowymi (oświadczenie). Zgodę oraz oświadczenie, których wzór jest w załączniku, proszę przesłać w treści maila na mój mail aszumera@student.pwszchelm.pl - do piątku 5 czerwca (może być też email aszumera@pwsz.chelm.pl)

Jak to będzie fizycznie i logistycznie wyglądać? – wskazówki od mgr Agnieszki Szumery: Na początku każdych zajęć (7 spotkań) po zalogowaniu będę czytała listę obecności i potrzebuję potwierdzenia, że Państwo są obecni w czasie rzeczywistym na zajęciach. Może to być w formie słownej "Dzień dobry", może być napisanie na czacie "Dzień dobry", może być potwierdzenie przekazane mailem, że uczestniczyli Państwo w szkoleniu. Planuję w każdym dniu abyśmy wykonali pewne zadanie projektowe, które Państwo do wieczora prześlą na adres aszumera@student.pwszchelm.pl. Oczywiście instrukcje będą w trakcie trwania zajęć, każdy w swoim tempie wykona tyle ile zdoła. Planuję w piątek 5 czerwca około godz. 13.00, abyśmy wykonali test połączenia się z pulpitem zdalnym w pracowni 310. Mam nadzieję, że informatycy do tego czasu uporają się z nadaniem Państwu hasła i loginu dostępu. Nasze warsztaty będą nagrywane na dysku gogle, na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu, więc w trakcie trwania zajęć pojawi się Państwu taka informacja o nagrywaniu. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), więc nie muszą Państwo posiadać kamery internetowej. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią mgr Agnieszką Szumerą.

7.

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
uczestnicy kursu spawania metodą TIG - aktualizacja harmonogramów kursu spawania metoda TIG

Nowy harmonogram Grupa I
Nowy harmonogram Grupa II

8.

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
uczestnicy kursu spawania metodą TIG -

z uwagi na zmianę planu zajęć, ZMIENIŁ SIĘ HARMONOGRAM SZKOLENIA W GRUPIE "I"

Nowy harmonogram

9.

UWAGA STUDENCI III/IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Termin składania zgłoszeń do dnia 23.01.2020 r. Więcej informacji

10.

UWAGA STUDENCI IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
uczestnicy projektu „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Przypominamy, że wizyta studyjna do firmy CEWAR (z siedzibą przy ul. Pancerniaków, 20-331 Lublin)
odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. już w najbliższy piątek (6 grudnia 2019 r.) Zbiórka o godzinie 7.50 na parkingu PWSZ (przy ul. Partyzantów)

Szczegółowy program wizyty

11.

UWAGA STUDENCI kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uczestnicy kursu spawania metodą MIG
z uwagi na zmianę planu zajęć, zmienił się harmonogram szkolenia w grupie I. Aktualny harmonogram dla obydwu grup

Harmonogram - Spawanie MIG Grupa I Środy
Harmonogram - Spawanie MIG Grupa II Soboty, Niedziele

12.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI II ROKU MATEMATYKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz III ROKU BUDOWNICTWA
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w II edycji projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

13.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór uzupełniający do projektu
„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

Dowiedz się wiecej

14.

Informacja dla studentów kierunku Rolnictwo w sprawie wizyty studenckiej w firmie Henryk Baryta - Maszyny rolnicze w dniu 21 czerwca 2022

Dowiedz się więcej

Rekrutacja - studenci

Mechanika i budowa maszyn:

1.

Uwaga! studenci/studentki III roku Mechaniki i Budowy Maszyn Specjalizacja pilotaż samolotowy! PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R (wraz z egzaminem). Więcej informacji znajduje się pod adresem pwsz.chelm.pl

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:

2018-06-01 – 2021-10-31

Wartość projektu:

4 998 195,99 zł

Cel projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie poprzez dodatkowe kwalifikacje i kompetencje 48 studentów/-ek, przygotowujące ich do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią jak również odpowiadające potrzebom nabyte umiejętności zarządcze kadr administracyjnych uczelni(15os.). Projekt przyczyni się bezpośrednio do: podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Nowa jakość kształcenia na uczelni, dostosowana do potrzeb rynkowych, wsparta zostanie wdrożeniem niezbędnych narzędzi informatycznych, w postaci Platformy edukacyjnej, profesjonalnego serwisu internetowego www, Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy e-learningowej. Wdrożony program podparty również zostanie podniesieniem kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zespołem, finansami, jakością, absorpcją środków finansowych. Wsparcie w obszarze informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią obejmuje cztery rodzaje kompetencji: zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie oraz pięć rodzajów działań: certyfikowane kursy/szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe z udziałem pracodawców. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży. Każdy Uczestnik/Uczestniczka (studenci) projektu będzie objęty/-a badaniem kompetencji – przed i po zakończeniu udziału w projekcie, dzięki czemu możliwe będzie na wstępie określenie potrzeb szkoleniowych i wypracowanie optymalnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do kierunku studiów i preferencji samych uczestników oraz na wyjściu – weryfikującym stopień nabycia zakładanych kompetencji i kwalifikacji.

Grupa docelowa:

Wsparcie obejmuje studentów/studentki max 4 ostatnich sem studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Budownictwo, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

Główne działania

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

 • na specjalności pilotaż: Szkolenie do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R z ograniczeniem,
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu oprogramowania przemysłowego typu SCADA,
 • Zajęcia warsztatowe z projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3d (AUTODESK INVENTOR) we współpracy z pracodawcami.,
 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych,
 • Zajęcia warsztatowe z wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER (lub równoważnym) we współpracy z pracodawcami.
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV);

Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)

 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych – zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka – zadania praktyczne

Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe

 • Zajęcia warsztatowe sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Zajęcia warsztatowe ewidencja w programach finansowo – księgowych,
 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych – zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka – zadania praktyczne

Dla kierunku Budownictwo

 • Zajęcia projektowe symulacja procesów decyzyjnych – zadania praktyczne,
 • Zajęcia projektowe przystępna statystyka – zadania praktyczne;

Dla kierunku Rolnictwo:

 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy instrumentalnej

Terminy rekrutacji:

1.

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy