Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,
Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Priorytet

III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie

3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie

3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu: Projekt ma na celu realizację pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa lubelskiego, poprawę standardów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu mechaniczno-mechatronicznym, budowlanym, informatycznym, elektrotechnicznym i elektronicznym w województwie lubelskim, poprzez aktualizację i podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki oraz wypracowanie pilotażowego programu doskonalenia zawodowego. Cele szczegółowe:
 • Wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli instruktorów, wpływającego na podniesienie standardów kształcenia zawodowego;
 • Poszerzenie wiedzy nauczycieli i instruktorów zakresie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, stosowanych w przemyśle;
 • Wzbogacenie wiedzy nt. możliwości metodycznych z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych i wizualnych;
 • Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez upowszechnienie wypracowanych rozwiązań;
 • Zwiększenie udziału kształcenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych formie kształcenia zawodowego;

PLANOWANE DZIAŁANIA

 1. Przeprowadzenie branżowych seminariów przedmiotowych dla uczestników projektu, łącznie dla 5-ciu grup branżowych;
 2. Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla uczestników projektu, łącznie dla 5-ciu grup branżowych;
 3. Przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach dla uczestników projektu;
 4. Zorganizowanie wyjazdów studyjnych na międzynarodowe targi branżowe;
 5. Opracowanie raportu nt. wyników wypracowanych rozwiązań programowych;
 6. Opracowanie pilotażowego programu doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

BENEFICJENCI OSTATECZNI

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół i centrów kształcenia praktycznego województwa lubelskiego w 5 branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatycznej, elektrotechnicznej i elektronicznej.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 961 262,00 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Styczeń 2011r. – grudzień 2011r.

Kontakt

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54 pokój 202 tel./fax: 0-82 562-06-02 e-mail: plusiak@panschelm.edu.pl