Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

24 stycznia 2020
Katedra PedagogikiAktualności

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś …”

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów oraz studentów do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś …”.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • literackiej
 • plastycznej

 

 1. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. esej, felieton, wywiad, opowiadanie, wiersz, itp.).
 2.  Praca literacka:
 • powinna być napisana w formacie doc/docx oraz dostarczona w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku CD,
 • nie może przekraczać 5 stron wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość czcionki 12, z zachowaniem odstępu 1,5.
 1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo, komiks, kolaż itp.) oraz w dowolnym formacie.
 2. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, dr. hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie.

Celem konkursu jest:

zapoznanie uczniów z działalnością pedagogiczną i społeczną dr Jadwigi Młodowskiej,

rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historycznych i pedagogicznych uczniów, inspirowanych życiem i działalnością dr Jadwigi Młodowskiej,

rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości,

promowanie młodych talentów.

 

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 2. Laureaci konkursu w kategorii literackiej oraz w kategorii plastycznej otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół i ponadpodstawowych,
 • studenci.

 

Terminarz konkursu

Termin składania prac upływa z dniem 16 lutego 2020 r. Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm,

z dopiskiem „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś…”.

 

Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 03.03.2020 r

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w dn. 09.03.2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54A. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (podany poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu oraz wymagane zgody. Prace bez prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Podobne aktualności