Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

(wyłącznie dla absolwentów, którzy zdobyli kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I – III na studiach pierwszego stopnia)

 

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

 • poszerzona wiedza na temat kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem współczesnych tendencji, innowacji i alternatywnych rozwiązań;
 • umiejętność zastosowania właściwych metod i technik do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • umiejętność planowania i podejmowania zindywidualizowanych działań pedagogicznych, w tym w stosunku do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne/ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/wychowawca świetlicy szkolnej

 

WYBRANE ZAGADNIENIA

 • Strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
 • Edukacja włączająca w Polsce i na świecie
 • Innowacje i alternatywne rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Koncepcje partnerstwa edukacyjnego i prawa dziecka
 • Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości
 • Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych