Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja i obsługa statków powietrznych Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 3 semestry
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Eksploatacja i obsługa statków powietrznych zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technologii i zagadnień dotyczących lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji obsługowej oraz dokumentacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych oraz angielskiej frazeologii lotniczej.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowych metod modelowania płatowców, w tym metod wytwarzania podzespołów lotniczych oraz materiałów wykorzystywanych w produkcji.

Istotnym dodatkiem do zdobytej wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii oraz bezpieczeństwo informacyjne. Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole oraz praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dokumentacji statków powietrznych. Wiedzę przekażą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobytym pod nadzorem ULC oraz EASA.

Absolwent specjalności Eksploatacja i obsługa statków powietrznych dzięki bardzo dobremu przygotowaniu jest gotowy do podjęcia zatrudnienia w charakterze specjalisty sektora technicznego w szczególności w organizacjach obsługi technicznej oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i w innych komórkach administracji rządowej i samorządowej.

Szczegóły i procedura rekrutacji