Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Procedura rekrutacji – studia II stopnia

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek PIELĘGNIARSTWO w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalonej na podstawie średniej ocen.

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2023 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.panschelm.edu.pl/Irka/
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu licencjata pielęgniarstwa wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • orzeczenie lekarskie – zaświadczenia lekarskiego 
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata

lub
przesłać pocztą:

  • kopię  dyplomu licencjata pielęgniarstwa, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem
   lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • orzeczenie lekarskie
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE!

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: 

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek PEDAGOGIKA w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku Pedagogika będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów, zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów  II stopnia następujących przedmiotów:

 • Psychologia ogólna,
 • Kultura języka i emisja głosu,
 • Dydaktyka ogólna,
 • Pedagogika specjalna,
 • Podstawy prawa oświatowego.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Rektora Uczelni.

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2023 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.panschelm.edu.pl/Irka/
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu ukończonych studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni.
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego 
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata

lub
przesłać pocztą:

  • kopię  dyplomu ukończonych studiów, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem
   lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE!

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: 

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalonej na podstawie średniej ocen.

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2023 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.panschelm.edu.pl/Irka/
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu licencjata bezpieczeństwa wewnętrznego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • orzeczenie lekarskie – zaświadczenia lekarskiego 
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata

lub
przesłać pocztą:

 • kopię  dyplomu licencjata bezpieczeństwa, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem
  lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą)
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
 • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
 • orzeczenie lekarskie
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE!

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: 

Procedura rekrutacji kandydatów na studia II stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalonej na podstawie średniej ocen.

 1. Zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2023 – uruchomienie elektronicznych zapisów na studia  https://irka.panschelm.edu.pl/Irka/
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera Mechaniki i Budowy Maszyn wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności danych przez pracownika uczelni
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • orzeczenie lekarskie – zaświadczenia lekarskiego 
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata

  lub
  przesłać pocztą:

  • kopię  dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera Mechaniki i Budowy Maszyn, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem
   lub  oryginał dyplomu ukończonych studiów, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał dyplomu zostanie odesłany pocztą)
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20×25 mm.
  • orzeczenie lekarskie
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej), wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.
 5. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE!

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: 

 • Dział Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa,
  tel. 82 564 00 80, int@panschelm.edu.pl