Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: Filologia słowiańska (język rosyjski i ukraiński od podstaw) Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci kierunku Filologia specjalność filologia słowiańska, specjalizacja wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna, uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują specjalistów w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego, posiadających wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne z zakresu między innymi: wspólnotowego prawa celnego, postępowania celnego oraz administracji celnej.

Głównym celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach Straży Granicznej oraz na przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Absolwenci specjalizacji uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim, prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach, znajomości terminologii z zakresu biznesu, prawa, handlu zagranicznego i administracji celnej.

Absolwenci mogą być zatrudniani jako tłumacze oraz specjaliści we wszystkich rodzajach instytucji zajmujących się kontaktami kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi z Rosją, Ukrainą i Białorusią, a także w charakterze komentatorów i analityków we wszystkich wymienionych dziedzinach. Absolwenci tej specjalności będą mogli obejmować różne stanowiska w administracji publicznej, samorządowej, Straży Granicznej i Służbie Celnej, Policji, instytucjach obsługujących graniczny ruch osobowy i obrót towarowy (są to m.in.: instytucje zajmujące się cudzoziemcami, agencje celne, firmy spedycyjne, biura podatkowe).

W programie specjalności znalazły się przedmioty, które umożliwią zapoznanie studentów z szerokim zakresem wiedzy dotyczącej Rosji i Ukrainy, a także przedmioty specjalistyczne takie jak: podstawy wspólnotowego prawa celnego, postępowanie celne, taryfa celna, ochrona własności intelektualnej. Ze względu na bliskość geograficzną z Białorusią i Ukrainą proponujemy między innymi: podstawy białoruskiego i ukraińskiego prawa celnego.