Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent Filologii Angielskiej o specjalności Amerykanistyka uzyskuje gruntowną wiedzę językoznawczą i kulturoznawczą, pozwalającą na swobodne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach zawodowych takich jak: dziennikarstwo, „public relations”, administracja państwowa, dyplomacja lub tłumaczenia.

Jeśli interesuje Cię historia i szeroko pojęta kultura Nowego Świata, amerykanistyka jest świetną propozycją dla Ciebie. Specjalizacja amerykanistyka to wyjątkowe połączenie historii i filologii angielskiej. Skupia w sobie nie tylko historię powszechną, historię USA i język angielski, ale pozwala również zgłębić tajniki kultury i obyczajowości Stanów Zjednoczonych.

Studia amerykanistyczne w PWSZ w Chemie powstały w roku 2008, w odpowiedzi na stale rosnące zainteresowanie fenomenem jednego z najpotężniejszych gospodarczo i militarnie państw świata, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kraju, który w znacznym stopniu oddziaływuje na ukształtowanie polityczno-gospodarcze Europy i innych kontynentów. Ogromne zainteresowanie językiem angielskim daje możliwość studentom amerykanistyki poznanie amerykańskiej odmiany języka angielskiego, wariantu, którego użytkownicy stanowią 67% tych, dla których angielski jest językiem ojczystym.

Studia amerykanistyczne zostały przygotowane z myślą o osobach:

  • pragnących pogłębiać wiedzę na temat kultury i cywilizacji USA;
  • miłośnikach języka angielskiego i kultury amerykańskiej;
  • kreatywnych, planujących swą przyszłą pracę w instytucjach oświatowo-kulturalnych, samorządowych i rządowych;
  • tłumaczach, dziennikarzach i wydawcach czasopism;
  • pracownikach agencji Public Relations i doradcach w instytucjach międzynarodowych;
  • pragnących interdyscyplinarnego, intelektualnego rozwoju przydatnego w pracy organizacyjno-administracyjnej, gdzie znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji amerykanistycznej odbywają się w oparciu o zajęcia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone głównie w języku angielskim, w formie ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i wykładów. Zajęcia akademickie dotyczące cywilizacji amerykańskiej, myśli politycznej i polityki USA, literatury amerykańskiej czy praktycznej znajomości języka angielskiego w wariancie amerykańskim i wiele innych, umożliwiają przekrojową analizę zjawisk zachodzących w Stanach Zjednoczonych w chwili obecnej i w przeszłości.

Powodzenie realizacji ambitnego programu studiów amerykanistycznych, gwarantuje zespół wybitnych specjalistów składający się z profesorów tytularnych, docentów, doktorów oraz asystentów, reprezentujących takie dyscypliny jak komunikacja społeczna, historia, prawo, filozofia, nauki polityczne, socjologia czy kulturoznawstwo.