Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Budownictwo Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności

  • Wiedza z zakresu technologii i organizacji budowy oraz zasad kierowania budową
  • Wiedza z zakresu BHP na placu budowy
  • Znajomość fizyki budowli dotycząca przepływu ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych, zapatrzenia w energię oraz ogólnych zasad doboru instalacji budowlanych
  • Umiejętność identyfikacji podłoża gruntowego i dokonywania jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli i rodzaju stosowanych materiałów budowlanych
  • Umiejętność odczytywania i wykonywania rysunków architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych
  • Umiejętność stosowania przepisów prawa budowlanego

Możliwości zatrudnienia

  • Specjalista w jednostkach administracyjnych związanych z budownictwem, np. w urzędach miast, urzędach gmin, starostwach, inspektoratach nadzoru budowlanego, itp.
  • Kierownik budowy, projektant
  • Firmy budowlane

Budownictwo

Budownictwo ogólne

czytaj dalej

Drogi i ulice

czytaj dalej

Instalacje budowlane

czytaj dalej