Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 3,5 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność „Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych” to specjalistyczna dziedzina wiedzy łącząca w sobie nauki rolnicze z naukami ekonomiczno-prawniczymi. Wymaga samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu zarówno organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług oraz krajowego i międzynarodowego obrotu towarów. Wejście Polski do Unii Europejskiej i powiązane z tym otwarciem rynków zbytu spowodowało wzrost zainteresowania tematyką projakościową co zaowocowało zapotrzebowaniem na pracowników posiadających wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji jak i systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

Absolwenci kierunku „Towaroznawstwo” wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną oraz rzetelne umiejętności praktyczne, a także znający język obcy staną się specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców w kraju i zagranicą.

Będą przygotowani do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jak i do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych. Będą mogli także podając prace w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych. Absolwenci będą w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.