Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Mechanizacja rolnictwa Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 3,5 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Studia na specjalności mechanizacja rolnictwa skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki rolniczej i motoryzacyjnej, oraz możliwości zastosowań ich w produkcji rolniczej zarówno tradycyjnej, jak i intensywnej czy ekologicznej. Łączą one zagadnienia rolnicze z mechanizacyjnymi aspektami produkcji oraz automatyzacją i agrorobotyką dając szeroką wiedzę z tego zakresu. W obecnych czasach prowadzenie gospodarstwa z powodzeniem konkurującego na rynkach Unii Europejskiej, lub podjęcie pracy w szeroko rozumianym agrobiznesie (firmy dealerskie, handel środkami produkcji) bez znajomości mechanizacji procesów produkcji nie jest możliwe.

Studia na PANS w Chełmie dają pełną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu technologii produkcji rolniczej i mechanizacji rolnictwa tj. budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie, systemów automatyzacji produkcji rolniczej oraz agrorobotyki. Student poznaje także tajniki logistyki, zarządzania, przygotowywania wniosków i ubiegania się o fundusze unijne.

Absolwent kierunku rolnictwo specjalność mechanizacja rolnictwa jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia między innymi na kierunkach: technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, rolnictwo.