Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Czego się nauczysz?

Na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zdobędziesz wiedzę i umiejętności  z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii niezbędne w przyszłej pracy jako opiekun i wychowawca, czy podczas dalszego kształcenia i kierowania własnym rozwojem zawodowym. Poznasz specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej – systemy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, ich historyczne uwarunkowania oraz współczesne tendencje. Zrozumiesz istotę wpływu różnych środowisk społecznych na kształtowanie osobowości człowieka oraz społeczną rolę pedagoga w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podczas zajęć praktycznych, jak: diagnozowanie potrzeb dziecka i jego rodziny, planowanie i realizacja oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, nauczysz się projektować i realizować praktyczne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem mocnych i słabych stron w ich funkcjonowaniu. Skorzystasz z możliwości, jakie daje współpraca ze środowiskiem lokalnym. Uzyskasz kompetencje w obszarze skutecznej komunikacji społecznej i interpersonalnej.

 Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

Jako absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskasz kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak: świetlice, ośrodki wsparcia rodziny, placówki typu socjalizacyjnego czy interwencyjnego. Będziesz mógł pracować jako pedagog szkolny w placówkach edukacyjnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w instytucjach pomocy społecznej (gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej). Kolejną możliwością jest praca w charakterze kuratora w sądownictwie.

 A dodatkowo…

Podczas zajęć praktycznych zostaniesz wyposażony w niezbędne narzędzia i kompetencje w obszarze metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, co pozwoli Ci budować swój metodyczny warsztat pracy oraz projektować ścieżkę rozwoju zawodowego.