Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Animacja społeczno – kulturowa z pedagogiką mediów Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Animacja społeczno-kulturowa z pedagogiką mediów jest przygotowany do pracy w charakterze pedagoga animacji kulturalnej (edukatora, instruktora i organizatora społecznej aktywności kulturalnej, również tej w obszarze nowych mediów). Student zdobędzie ogólną wiedzę o zjawiskach kultury (z zakresu kulturoznawstwa i współczesnych mediów), a w ramach zajęć praktycznych i warsztatów zostanie przygotowany do funkcjonowania w roli animatora życia kulturalnego w placówkach opiekuńczyczo – wychowawczych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych i agencjach public relations, redakcjach i in., a także jako menedżer kultury – w zakresie zarządzania w kulturze, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, prowadzenia działalności reklamowej i marketingowej oraz współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami/instytucjami. Uzyskane przygotowanie pozwoli Absolwentowi na pracę jako animator czasu wolnego w różnego typu ośrodkach, m.in: państwowych i samorządowych placówkach kultury (np. młodzieżowych domach lub centrach kultury), ośrodkach sanatoryjnych i wypoczynkowych, agencjach turystycznych i rekreacyjnych. Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznego podwyższania swoich kompetencji, aktualizacji wiedzy, rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dlatego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach Koła Naukowego Animacji Kultury i Arteterapii.