Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Specjalność: Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność „Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego” jest unikatową specjalnością, dzięki której studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w służbach mundurowych takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Służby Więziennej, ABW, CBŚ i inne. Absolwenci tej specjalności posiadają znajomości uregulowań prawnych, struktury, głównych zadań oraz specyfiki funkcjonowania służb, a także wzajemnych relacji i zasad współdziałania między formacjami. Dzięki zajęciom praktycznym student poznaje realia pracy w służbach mundurowych oraz jej znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa. Zdobywa także odpowiednią sprawność fizyczną niezbędną w przyszłej pracy.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, a także praktyków z obszaru obronności i bezpieczeństwa (m.in. oficerów o różnych specjalnościach wojskowych, policji, służby więziennej, służb specjalnych). Aktualne treści  kształcenia oraz praktyczne formy kształcenia powodują, że absolwent kończący tę specjalność jest profesjonalnie przygotowany do pracy w wielu instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • Podstawy wiedzy o służbach mundurowych.
  • Siły Zbrojne w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski.
  • Bezpieczeństwo militarne RP.
  • Bezpieczeństwo granicy państwowej.
  • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa.
  • Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
  • Obrona terytorialna.
  • Cyberbezpieczeństwo.
  • Przestępczość zorganizowana.

Praca dla absolwenta specjalności Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci tej specjalności mają możliwość zatrudnienia w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa (np. ministerstwa, dowództwa, komendy), a także mogą wstąpić w szeregi SZ RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, ABW i innych.