Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 stycznia 2020
AktualnościInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

IV Konferencja Naukowa „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia

20 stycznia br. odbyła się IV Konferencja Naukowa „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”, zorganizowana przez Instytut Nauk Rolniczych i Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie. W konferencji wzięli udział prelegenci z różnych ośrodków naukowych m.in. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Izby Rolniczej z Lublina, Zamościa, Chełma i Biłgoraja i Nadbużańskiego Związku Pszczelarstwa.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie, Senator RP. Sesję plenarną rozpoczął wykład prof. dra hab. Stanisława Krasowicza, wprowadzający uczestników w problematykę kształtowania konkurencyjności rolnictwa w różnych regionach Polski. Kolejne wykłady dotyczące produkcji rolniczej związane były z dokarmianiem dolistnym – wykład wygłoszony przez prof. dr hab. Czesława Szewczuka i z innowacjami w uprawie zbóż – wystąpienie dr hab. Danuty Leszczyńskiej, prof. IUNG-PIB w Puławach. Ciekawy referat dotyczący roli pszczół w produkcji rolniczej i zagrożeń związanych z działalnością człowieka wygłosił Prezes Nadbużańskiego Związku Pszczelarskiego mgr inż. Sławomir Padowski. W profilaktykę chorób zwierzęcych wprowadził uczestników konferencji dr nauk weterynaryjnych Artur Chełmiński. Natomiast mało znaną dotychczas tematykę turystyki ptasiej przedstawił dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ w Chełmie. Z kolei dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. UP w Lublinie zapoznała uczestników konferencji z lodami jako żywnością funkcjonalną. W drugiej sesji referatowej wśród tematyki dominowała produkcja roślinna i zagrożenia związane z chorobami roślin. Mgr inż. Karolina Smytkiewicz  zaprezentowała metody oceny odżywienia azotem w pszenicy, a mgr inż. Anna Stępień wpływ warunków atmosferycznych na procesy wymiany gazowej i plonowanie kukurydzy. Problem dokarmiania dolistnego krzemem przedstawiła mgr inż. Magda Litwińczuk- Bis. W związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin 2020 mgr inż. Marek Wylaź zaprezentował nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin, natomiast dr inż. Magdalena Powroźnik przedstawiła zależność pomiędzy jakością materiału siewnego a wartością plonotwórczą roślin. Ciekawy wykład poruszający problematykę ekologizmu jako zagrożenia dla człowieka i gospodarki wygłosił dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ w Chełmie.

Wielowątkowa tematyka konferencji związana głównie z produkcją rolniczą zaowocowała ciekawymi wystąpieniami prelegentów. Konferencja pozwoliła na nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a rolnikami i podmiotami gospodarczymi, wspierającymi rolnictwo, dając możliwość poznania nowych, innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej, które wpłynąć mogą na konkurencyjność regionalnych producentów rolnych.

Podobne aktualności