Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wyższe kompetencje - efektywne kształcenie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświat

Szczegóły projektu:

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu: Wzrost kwalifikacji do modyfikowania programów i metod kształcenia praktycznego na poziomie ponadgimnazjalnym w kluczowych dla regionu branżach technicznych, pod kątem dostosowania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, uzyskane do IX 2013 r. przez 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu 4 powiatów województwa lubelskiego i miasta. Cele szczegółowe:
   • Kompetencyjność uczestników projektu w zakresie obsługi programów do projektowania i programowania urządzeń przemysłowych oraz narzędzi informatycznych w obszarze nauczanych przedmiotów, uzyskana poprzez kursy specjalistyczne, zrealizowane do VI 2013 r.;
   • Wiedza uczestników projektu w zakresie innowacji i zaawansowania technologicznego maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w branży mechanicznej i budowlanej dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach CSI PWSZ w Chełmie, zrealizowanych do VII 2013 r.;
   • Znajomość rzeczywistych warunków pracy i procesów technologicznych zachodzących na lokalnym i regionalnym rynku poprzez udział uczestników projektu w szkoleniach praktycznych w firmach wybranych 2 branż w regionie, zrealizowanych do IX 2013 r.;
   • Znajomość rzeczywistych warunków pracy i procesów technologicznych zachodzących na lokalnym i regionalnym rynku poprzez udział uczestników projektu w szkoleniach praktycznych w firmach wybranych 2 branż w regionie, zrealizowanych do IX 2013 r.;
   • Umiejętność pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia metodyczne, zrealizowane do VIII 2013 r.;

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Realizacja kursów oraz zajęć laboratoryjno – prezentacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu:
  • Kurs zaawansowany obsługi programu AutoCAD – dla grupy budowlanej;
  • Kurs obsługi programu Solid Edge wraz z FEMAP – dla grupy mechanicznej;
  • Kurs programowania obrabiarek CNC – dla grupy budowlanej i mechanicznej;
  • Kurs grafiki komputerowej – dla grupy budowlanej i mechanicznej;
  • Zajęcia laboratoryjno – obserwacyjne;
  • Kurs Kosztorysowanie w programie Norma Pro – dla grupy budowlanej;
  • Kurs Najnowsze zasady i metody badań oraz pomiarów, w tym inż. materiałowej, techniki pomiarowe, wytrzymałość materiałów dla grupy mechanicznej;
 2. Szkolenie praktyczne u pracodawcy;
 3. Zajęcia metodyczne w/z pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym;

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i miasta Chełm z branży mechanicznej i budowlanej.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 264 400,00 zł.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury. Szczegółowy zakres wyposażenia poszczególnych laboratoriów oraz możliwości badawczych został przedstawiony w opisie inwestycji.

OPROGRAMOWANIE

Solid Edge – darmowa 45-dniowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj AutoCAD 2013 – testowa 30-dniowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Październik 2012r. – wrzesień 2013r.

Kontakt:

Anna Nowak ul. Nowy Świat 3 pokój 108 tel./fax: 0-82 565-64-72 e-mail:anowak@panschelm.edu.pl mgr Irena Gumowska ul. Nowy Świat 3 pokój 109 tel: (082) 562-06-04 fax: (082) 565-64-72 e-mail:igumowska@panschelm.edu.pl