Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wdrożenie modeli zarządzania jakością w PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „ Wdrożenie modeli zarządzania jakością w PWSZ w Chełmie”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Szczegóły projektu:

Okres realizacji:

1.08.2012r. – 31.07.2014r.

Budżet projektu:

3 158 997,03 zł

Poziom dofinasowania:

100%

Cel projektu:

uzyskanie do sierpnia 2014r. lepszej jakości funkcjonowania PWSZ w Chełmie poprzez wdrożenie czterech modeli zarządzania Uczelnią, wspomagających proces dydaktyczny i obsługę administracyjną.

Główne działania:

  1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie finansami, kadrami, majątkiem trwałym oraz jakością kształcenia we współpracy z pracodawcami w PWSZ w Chełmie.
  2. Zakup serwerów oraz niezbędnego osprzętu do obsługi wdrażanego systemu.
  3. Przebudowa sieci teleinformatycznej uczelni.
  4. Opracowanie zbiorów wewnętrznych procedur, regulujących sprawne funkcjonowanie systemu oraz jakościowe zarządzanie uczelnią.
  5. Przeszkolenie pracowników uczelni – docelowych użytkowników systemu.
  6. Certyfikacja wdrożonego systemu.

Oczekiwane rezultaty:

realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności pracy kadry administracyjnej PWSZ w Chełmie, usprawnienia oraz podniesienia jakości i konkurencyjności procesu dydaktycznego, jak również zwiększenia nadzoru i kontroli w zarządzaniu zasobami uczelni. Wpłynie na wzrost atrakcyjności PWSZ w Chełmie na lubelskim rynku edukacyjnym. Zastosowane rozwiązania pozwolą na wzbogacenie metod i form współpracy ze środowiskiem gospodarczym, dostosują kształcenie do potrzeb rynku.

Fotorelacja:

  • Prezentacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego przez FIRMĘ COMARCH POLSKA SA. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie jakością w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Chełm, dn. 22.01.2013r. Galeria >>
  • Szkolenia pracowników Uczelni w ramach Projektu Galeria >>

Kontakt:

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm pokój 202 tel./fax: 82 562 06 02 e-mail:  e-mail: 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego