Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

20 marca 2020
Katedra PedagogikiAktualności

Konferencja Naukowo- Metodyczna „Ku edukacji przyszłości – przez teorię do praktyki”

9 marca br. w siedzibie Instytutu Matematyki i Informatyki odbyła się Konferencja Naukowo- Metodyczna „Ku edukacji przyszłości – przez teorię do praktyki” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Celem przedsięwzięcia było:

  1. Podjęcie dyskursu naukowego na temat poszukiwania nowej jakości w edukacji.
  2. Promocja założeń i realizacji programów oraz przedsięwzięć w zakresie działalności innowacyjnej w edukacji.
  3. Promowanie liderów działalności innowacyjnej oraz propagowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i studentów postaw kreatywnych poszukujących nowej jakości w edukacji.

Adresatami konferencji byli wykładowcy wyższych uczelni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy licznie zaszczycili swoją obecnością organizatorów. Zgromadzonych gości przywitał i tym samym otworzył konferencję JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie.

Konferencja składała się z dwóch sekcji. Pierwsza część: „Poza dyskursem tradycji – alternatywne konteksty edukacji” zorganizowana była przy współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie. Współorganizatorem drugiej części: „W poszukiwaniu nowej jakości w edukacji” było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazali sposoby poszukiwania nowych alternatyw w edukacji oraz przekonali zebranych o zasadności podjęcia prób modyfikowania i unowocześniania obowiązujących standardów, tak by praca dydaktyczna i wychowawcza w placówkach edukacyjnych była coraz bardziej efektywna i na miarę wyzwań współczesności.

Pracownicy Katedry Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie składają serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów oraz słuchaczy, którzy przyjęli zaproszenie na konferencję i wspólnie poszukiwali dróg do edukacji przyszłości. Żywimy nadzieję, że zorganizowane przedsięwzięcie zintensyfikowało integrację środowiska akademickiego z placówkami oświatowymi i przyczyniło się do doskonalenia jakości pracy na rzecz wszystkich podmiotów edukacyjnych.

Podobne aktualności