Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wymiar godzin:

30 +30

Cena:

180 zł. + 180 zł.

Formy pracy:

praca indywidualna (pod kierunkiem lektora), praca z grupą (pod kierunkiem lektora), praca w  parach (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela), praca w kilkuosobowych grupach  (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela)

Tematyka kursu:

Katalog tematyczny:

Człowiek (dane personalne, znajomość języków, wykształcenie, zawód, zajęcie, wygląd, charakter). Rodzina. Życie codzienne. Sposoby spędzania wolnego czasu. Środki transportu. Praca (miejsca pracy; nazwy podstawowych zawodów). Żywienie (nazwy napojów, dań, potraw). Zakupy (sklepy, podstawowe artykuły spożywcze, papiernicze, lekarstwa, kosmetyki, przedmioty codziennego użytku). Godziny; podstawowe jednostki miar, ilości. Kolory. Przymiotniki określające cechy.

Katalog zagadnień gramatyczno-syntaktycznych:

Polskie samogłoski i spółgłoski. Kategoria rodzaju i liczby rzeczownika i przymiotnika. Odmiana rzeczowników w l. pojedynczej i l. mnogiej. Odmiana zaimków. Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej i l. mnogiej. Liczebniki główne w mianowniku. Fleksja czasownika. Słowotwórstwo (nazwy mieszkańców krajów oraz przymiotniki tworzone od nazw krajów). Składnia (zdania pojedyncze, oznajmujące, pytające; negacja; zdania złożone).

Struktura i strategie wypowiedzi:

Przebieg rozmowy (rozpoczynanie rozmowy; reagowanie na wypowiedzi rozmówcy, prośba o powtórzenie, prośba o wolniejsze mówienie; sygnalizowanie nieporozumienia; prośba o wyjaśnienie, przeliterowanie, podpowiedź; upewnianie się, czy rozmówca zrozumiał treść). Struktura wypowiedzi (rozpoczynanie i kończenie wypowiedzi).

Katalog zagadnień socjolingwistycznych, socjokulturowych i realioznawczych:

Kompetencja socjolingwistyczna i socjokulturowa (nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu; zwracanie się do innych osób w sposób oficjalny/nieoficjalny; powitania i pożegnania – oficjalne i nieoficjalne; umawianie się na spotkanie oraz akceptacja/odmowa propozycji spotkania; podstawowe zasady grzeczności na co dzień;

Formularz zgłoszeniowy: