Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pielęgniarstwo Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa. Ma specjalistyczną wiedzę i przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Znajdzie zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia m.in.: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie; może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Przedmioty realizowane podczas studiów: Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, Psychologia zdrowia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – nadciśnienie tętnicze, Prawo w praktyce pielęgniarskiej, Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, Poradnictwo w pielęgniarstwie, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – cukrzyca, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Statystyka medyczna, Informacja naukowa, Dydaktyka medyczna, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – zaburzenia układu nerwowego, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – niewydolność oddechowa, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – leczenie żywieniowe, Zarządzanie w pielęgniarstwie, Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – ból, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – choroba nowotworowa, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – leczenie nerkozastępcze, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – zaburzenia zdrowia psychicznego, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – rany przewlekłe i przetoki, Koordynowana opieka zdrowotna, Pielęgniarstwo wielokulturowe, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, Endoskopia, Język angielski, przedmioty do wyboru.

Kształcenie odbywa się zgodnie ze standardami kształcenia krajów UE.