Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym to specjalność, która pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, w tym metod i technik zarządzania ryzykiem, bezzałogowych systemów powietrznych, społeczno-prawnych podstaw usług, bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa. W trakcie procesu dydaktycznego studenci zostaną zapoznani z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego i państwowego, rolą i zadaniami lotnictwa w systemie bezpieczeństwa państwa, jak również podstawami zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto, studenci poznają zasady działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu lotniczego w Polsce i Europie oraz politykę transportową państwa w odniesieniu do transportu lotniczego. Ważną częścią edukacji lotniczej będą praktyki realizowane
w podmiotach branży lotniczej, które umożliwią zderzenie wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania tych instytucji.

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo w transporcie lotniczym będą mogli ubiegać się w portach lotniczych, liniach lotniczych, instytucjach i organizacjach lotniczych odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu lotniczego, m.in. ministerstwa właściwego ds. transportu lub Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także jako agent obsługi naziemnej.