Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości/dokumentów uprawniających do ubiegania się przyjęcie na studia. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy.
 2. Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski.

Matematyka stosowana

 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka stosowana

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
 • Animacja społeczno – kulturowa z pedagogiką mediów

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.

Filologia

 • Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka
 • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
 • Filologia słowiańska translatoryczna – język rosyjski z językiem ukraińskim (od podstaw i dla zaawansowanych) specjalizacja ruch graniczny i administracja celna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny wskazany przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański, język włoski.

Stosunki międzynarodowe

 • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
 • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Rolnictwo

 • Agrobiznes
 • Agroturystyka
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
 • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Dietetyka i żywienie zbiorowe

 • Dietetyka i doradztwo żywieniowe
 • Żywienie zbiorowe

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Pielęgniarstwo

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Elektrotechnika

 • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych
 • Inżynieria elektryczna lotnisk

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Budownictwo

 • Budownictwo ogólne
 • Drogi i ulice
 • Instalacje budowlane

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Mechanika i budowa maszyn

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Mechanika lotnicza
 • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż samolotowy
 • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż śmigłowcowy
 • Inżynieria lotnicza ze specjalizacją dyspozytor lotniczy

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka