Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 37/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023

 


UWAGA!

Na podstawie § 1 ust. 5 uchwały 1/CLX/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 27 czerwca 2022 r.  w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2023/2024 (z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 uchwały nr 2/CLXI/2022 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn na rok akademicki 2022/2023 oraz 2023/2024, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia, z wyłączeniem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w PANS w Chełmie na rok akademicki 2023/2024:

1) I termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 15 maja do 7 lipca 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 10 lipca 2023 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 17 lipca 2023 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 21 lipca 2023 r.

2) II termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 14 sierpnia 2023 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 21 sierpnia 2023 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 25 sierpnia 2023 r.

3) III termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 28 sierpnia do 22 września 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 25 września 2023 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 28 września 2023 r.,
 4. ogłoszenie wyników do dnia 29 września 2023 r.

4) IV termin:

 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 30 września do 9 października 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 10 października 2023 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 12 października 2023 r.,
 4. ogłoszenie wyników do dnia 13 października 2023 r.

 

§ 2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia, z wyłączeniem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, w  PANS w Chełmie na rok akademicki 2023/2024:

 • I termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 15 maja do 17 lipca 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 21 lipca 2023 r.
 • II termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 24 lipca do 21 sierpnia 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 25 sierpnia 2023 r.
 • III termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 28 sierpnia do 28 września 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 29 września 2023r.

4) IV termin:

 1. składanie dokumentów – w dniach od 30 września do 12 października 2023 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 13 października 2023 r.

 

§ 3

Rekrutację w II, III bądź IV terminie, określonym w § 1 i 2, przeprowadza się, o ile w poprzednim terminie rekrutacji nie wyczerpano liczby miejsc, określonej przez Rektora Uczelni dla danego kierunku/specjalności, poziomu lub formy studiów.