Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Terminarz postępowania rekrutacyjnego


UWAGA!

Na podstawie Zarządzenia nr 37/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2022/2023.

 

§1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2022/2023:

 • I termin:
 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 16 maja do 8 lipca 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 11 lipca 2022 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 18 lipca 2022 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 22 lipca 2022 r.
 • II termin:
 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 25 lipca do 12 sierpnia 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 15 sierpnia 2022 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 22 sierpnia 2022 r.,
 4. ogłoszenie wyników – do dnia 26 sierpnia 2022 r.
 • III termin:
 1. rejestracja kandydatów – w dniach od 29 sierpnia do 23 września 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 26 września 2022 r.,
 3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 29 września 2022 r.,
 4. ogłoszenie wyników do dnia 30 września 2022 r.

 

§2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2022/2023:

 • I termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 16 maja do 18 lipca 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 22 lipca 2021 r.
 • II termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 25 lipca do 22 sierpnia 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 26 sierpnia 2022 r.
 • III termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 29 sierpnia do 29 września 2022 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 września 2022r.

 

§3

Rekrutację w II lub III terminie, określonym w § 1 i 2, przeprowadza się, o ile w poprzednim terminie rekrutacji nie wyczerpano liczby miejsc, określonej przez Rektora Uczelni dla danego kierunku/specjalności, poziomu lub formy studiów.