Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika – studia jednolite Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 5 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Wiedza i umiejętności

  • Szeroka wiedza ogólnopedagogiczna w zakresie filozoficznych, aksjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych podstaw edukacji
  • Umiejętności metodyczne, pozwalające na efektywną pracę dydaktyczno–wychowawczą z dziećmi uwzględniającą najnowsze trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykorzystującą alternatywne rozwiązania w edukacji zintegrowanej
  • Umiejętności w zakresie diagnozy i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Możliwości zatrudnienia

  • Przedszkola publiczne i niepubliczne
  • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

czytaj dalej