Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

5 lutego 2021
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Współpraca INR i WIORiN

29 stycznia 2021 r. w Instytucie Nauk Rolniczych odbyło się spotkanie edukacyjne, połączone z zajęciami terenowymi z Hodowli roślin i nasiennictwa w ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się na platformie Google Classroom PWSZ w Chełmie.

Podczas spotkania przybliżone zostały zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Poruszane zagadnienia są bardzo ważne, gdyż mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40-tu słuchaczy, zarówno studentów Rolnictwa, pracowników INR PWSZ w Chełmie jak i innych osób zainteresowanych tematyką.

W pierwszej kolejności Pan Marek Wylaź, Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego przedstawił strukturę organizacyjną i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Następnie omówił zagadnienia związane z ochroną roślin przed agrofagami, rejestracją i paszportowaniem, a także kontrolami w eksporcie i imporcie.

W dalszej kolejności Pan Zbigniew Baran przedstawił zakres zadań realizowanych przez Dział Nadzoru Nasiennego, w którym sprawuje funkcję kierownika. Ponadto wygłosił wykład pt. „Ocena polowa materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w 2020 roku na terenie woj. lubelskiego”. Następnie Pan Mirosław Nakonieczny, kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki, przybliżył studentom chełmskiej uczelni zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Spotkanie zwieńczyła prelekcja pt. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Pani Magdalena Sykut zaprezentowała cele oraz główne założenia MRZR 2020, a także działania zrealizowane przez WIORiN w Lublinie, promujące całoroczne święto roślin oraz działalność Inspekcji.

Podobne aktualności