Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

25 stycznia 2019
Aktualności

Współpraca Chełm – Lwów

W dniach 16-17 stycznia b.r. gościła w chełmskiej PWSZ delegacja Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” w składzie: prof. Yuriy Bobalo – Rektor Uniwersytetu, prof. Volodymyr Pavlysh I Prorektor, prof. Natalia Chkhray – Prorektor ds. Nauki oraz prof. Grygoriy Vaskiv z Katedry Elektrotechniki. Celem wizyty było zapoznanie się z bazą laboratoryjną wykorzystywaną do kształcenia na poziomie wyższym na kierunkach i specjalnościach technicznych (Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo i Elektrotechnika). Goście chełmskiej Uczelni z zainteresowaniem zapoznali się z programem kształcenia lotniczego, jakie od 10 lat prowadzone jest w Chełmie i pobliskich Depułtyczach Królewskich.

Szczególne wrażenie pozostawiła na przedstawicielach lwowskiego środowiska naukowego wizyta w nowoczesnych laboratoriach w Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Podczas oficjalnego spotkania delegacji obaj rektorzy – prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil i prof. dr n. tech. Yuriy Bobalo postanowili o zawarciu umowy o wzajemnej współpracy w zakresie: wymiany studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych, wspólnych publikacji naukowo-badawczych, szkolenia personelu oraz przygotowywania nowych programów naukowych.

Wizyta przedstawicieli Politechniki Lwowskiej została poprzedzona dwoma spotkaniami we lwowskiej uczelni przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na czele z Prorektorem PWSZ w Chełmie Senatorem RP prof. dr. hab. Józefem Zającem. Chełmska Uczelnia, w tym Katedra Budownictwa PWSZ w Chełmie współpracuje z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” od trzech lat. Dotyczy ona organizacji konferencji naukowej pt. „Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications”, która odbywa się corocznie w maju we Lwowie i Chełmie, poświęconej współczesnym problemom badań, ochrony i konserwacji historycznych fortyfikacji i zabytków architektury. Konferencji towarzyszy cykliczna publikacja wydawana w Chełmie i we Lwowie pod tym samym tytułem pod red. Mykoły Bevza i Zygmunta Gardzińskiego

Warto odnotować, że Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” jest obecnie  największą uczelnią na Ukrainie, która powstała w 1844 r. jako Akademia Techniczna i obecnie kształci ponad 35 tys. studentów. Uniwersytet ten posiada długie tradycje sięgające czasów austriackich i polskich. Z uniwersytetem związani byli m.in.: znany polski matematyk – Stefan Banach, Kazimierz Bartel – minister, Ignacy Mościcki – prezydent Polski.

Podobne aktualności