Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

9 grudnia 2016
Aktualności

Warsztaty dla opiekunów praktyk w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Zaproszenie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uprzejmie zaprasza na

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk uczelnianych oraz ze strony pracodawców

w ramach projektu
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt pn.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. Zostaną nim objęte publiczne uczelnie zawodowe oraz wybrane niepubliczne szkoły wyższe o profilu zawodowym, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych oraz w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40 %. Między innymi z tego powodu, praktyki zawodowe realizowane w projekcie nazwano pilotażowymi, podczas których będzie miało miejsce testowanie zaproponowanych rozwiązań i ujednolicenie warunków prowadzenia praktyk zawodowych.

Miejsce spotkania: PWSZ w Chełmie, ul. Wojsławicka 8b, Aula 07

Termin:  19.12.2016r.

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: plusiak@panschelm.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016r.

Program spotkania w dniu 19 grudnia 2016 r.

09:30 – 09:45 Rejestracja uczestników
09:45 – 11:15 Prezentacja systemu praktyk
11:15 – 12:45 Sesja warsztatowa
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 16:00 Sesja warsztatowa
16:00 Zakończenie

 

Podobne aktualności