Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

21 grudnia 2016
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

W Hołdzie Ofiarom Hołodomoru Na Ukrainie

Dnia 2 grudnia 2016 roku w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie odbyło się naukowe Sympozjum poświęcone rocznicy Hołodomoru na Ukrainie. Z inicjatywą jego zorganizowania wystąpiła Fundacja Partnerstwo i Współpraca w Chełmie przy akceptacji Władz naszej Uczelni oraz przy udziale pokaźnej liczby studentów, w tym ponad 60. z Ukrainy. Patronat Honorowy nad tym ważnym wydarzeniem przyjęli: JM dr inż. Arkadiusz Tofil, Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając, senator RP, prorektor PWSZ w Chełmie oraz Pan Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie, który dokonał otwarcia Sympozjum i był obecny w czasie jego trwania. Organizatorami wydarzenia byli profesorowie Andrzej Wawryniuk i Andrzej Gil.

Referaty wygłosili studenci i wykładowcy Katedry Stosunków Międzynarodowych.

 

Studenci:

Ihor Kolisnichenko – Podłoże polityczne Hołodomoru na Ukrainie;
Valerij Druzhok – Przebieg tragicznej w skutkach akcji wyniszczania Ukraińców przez totalitarny system sowiecki w latach 30. XX w.;
Iwanna Vashchuk – Skutki Hołodomoru dla narodu ukraińskiego;
Alina Shevchuk – Ówczesny świat wobec Hołodomoru na Ukrainie;
Damian Denis – Głód jako zjawisko masowe w XXI w. na przykładzie Rwandy.

Nauczyciele akademiccy:

prof. Tomasz Stępniewski – Dylematy polityki historycznej Ukrainy w czasie rządów Wiktora Juszczenki;
prof. Andrzej Gil – Głód jako narzędzie polityczne komunistycznych totalitaryzmów na przykładzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Chińskiej Republiki Ludowej;
prof. Andrzej Wawryniuk, Problem głodu we współczesnym świecie;
prof. Waldemar Bednaruk, Wielki Głód w relacjach polskiej prasy;
dr Jurij Hajduk, Głód w dyskursie publicznym Ukrainy.

Sympozjum okazało się bardzo udane, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Pan profesor Andrzej Wawryniuk w imieniu Zarządu Fundacji zobowiązał się do wydania tomiku wystąpień studenckich ze wszystkich konferencji i sympozjów polsko-ukraińskich, których organizatorem czy współorganizatorem w ostatnim roku była Fundacja. Ponadto wszyscy występujący otrzymali okolicznościowe dyplomy – potwierdzenia uczestnictwa.

Podobne aktualności