Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

13 lutego 2019
Instytut Nauk Technicznych i LotnictwaAktualności

V Sympozjum w Instytucie Technicznym

W dniu 16 listopada 2018r. w auli Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa odbyło się V Sympozjum Techniczne o tytule przewodnim: Innowacyjne technologie we współczesnym lotnictwie zorganizowane przez CHST, ZST oraz PWSZ w Chełmie.

W sympozjum udział wzięli uczniowie chełmskich szkół, studenci, pracownicy naukowi PWSZ w Chełmie, członkowie CHST oraz zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciel UM Elżbieta Bajkiewicz – Kaliszuk, wizytatorzy Kuratorium Oświaty Ewa Lik-Matuła i Dariusz Kostecki, wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, członkowie rodzin zmarłych pilotów absolwentów Chełmskiej Szkoły Technicznej m.in.: Jan Wierzchoń, brat Janusza Gardzińskiego oraz jego kuzyn Tomasz Kociubiński, prof. nadzw. dr pilot Wiesław Nowak, ppłk pilot Jan Baranowski, ppłk pilot Franciszek Ostrowski, major pilot Jerzy Trudzik i inni.

Referaty wygłosili:

  1. studentka Paulina Oleszczak w referacie „Nowe propozycje zastosowania BSP w lotnictwie sportowym” przedstawiła koncepcja Holownika szybowców opracowana przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Została ona zgłoszona do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2017 roku przez pięciu pracowników: Nowy Bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w mechanizm mocowania do szybowców i system sterowania umieszczony w szybowcu, co umożliwia przemieszczanie połączonych BSP i szybowca na ziemi oraz ich lot silnikowy.
  2. student Błażej Chrzanowski w referacie „Opancerzony bezzałogowy pojazd naziemny”
  3. przedstawił koncepcję małego opancerzonego pojazdu naziemnego, którego zadaniem będzie prowadzenie rozpoznania terenu lub transportu uzbrojenia na lądzie, na terenie objętym działaniami wojennymi.
  4. Student Jakub Ożóg w referacie Urządzenia mechanizacji skrzydła. Przedstawił zadania poszczególnych elementów sterowania samolotów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizacji skrzydła.
  5. Student Paweł Smutek w referacie pod tytułem ”Systemy nawigacji satelitarnej. Budowa i zasady działania” przedstawił zasadę działania oraz budowę poszczególnych elementów systemów nawigacji satelitarnej.
  6. mgr inż. Grzegorz Czyżyk: „Zespół Szkół Technicznych – szkołą z techniką w przyszłość” ” w którym omówił kierunki szkolenia technicznego w szkołach średnich.

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa. Doc. dr inż. Piotr Penkała zaprezentował referat „Kształcenie techniczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie” w którym przedstawił poszczególne kierunki techniczne będące w ofercie Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji lotniczych.

Podobne aktualności