Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 maja 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Udział przedstawicieli PANS w Chełmie w Konferencji Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa

18-19 maja w Spale w Hotelu Mościcki odbyła się Konferencja Naukowa pt. Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne, która zgromadziła praktyków i nauczycieli akademickich z Polski oraz z Ukrainy. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Społecznych Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej przy współudziale z naszą Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie (głównie Katedrę Nauk
o Bezpieczeństwie i Katedrę Zarządzania BN) jak również przy współpracy wielu instytucji naukowych. W trakcie 2 dni sesji naukowych debat i 7 paneli traktowano o ważnych problemach zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa poruszono następującą problematykę:

 • wpływ społeczeństwa, środowiska i technologii na bezpieczeństwo,
 • realia praktyczne lokalnych wymiarów bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo społeczne w warunkach wojny na przykładzie Ukrainy,
 • realia cywilizacyjnych wymiarów bezpieczeństwa społecznego,
 • konsekwencje społeczne użycia technologii informacyjnych,
 • czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej w erze cyfryzacji,
 • realia cywilizacyjnych wymiarów bezpieczeństwa społecznego.

 

W wydarzeniu czynny udział wzięli m.in.:

 • płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak – Prorektor ASzWoj i Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie PANS w Chełmie,
 • prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP, CCB ASzWoj,
 • dr hab. Mateusz J. Kuczabski, prof. ASzWoj
 • dr hab. Ewa Marciniak, prezeska CBOS,
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT,
 • dr hab. Andriy Kuzyshyn, Ukraina,
 • dr hab. Orystlava Sydorchuk, Ukraina,
 • dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW,
 • dr hab. inż. Rafał Bazela, Prof. WITU,

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie reprezentował Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie prof. dr hab. inż. Leszek Elak, który był moderatorem panelu na temat  „Bezpieczeństwo społeczne w warunkach wojny na Ukrainie” oraz wygłosił wystąpienie dotyczące „Technologicznych zmian w systemach bezpieczeństwa militarnego – wyzwania i ryzyka”.

Ponadto pracownicy katedry dr Monika Kwiecińska i dr Emilia Ordyniec, przygotowały wystąpienie na temat: Wpływ migracji na bezpieczeństwo społeczne Polski w związku z wojną na Ukrainie. Intelektualna wymiana poglądów zostanie zwieńczona publikacją naukową.

Podobne aktualności