Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Dział Toku Studiów

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm
tel/fax 82 564 03 01

Kierownik Działu : mgr Wiesław Dziubiński

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30

Głównym zadaniem Działu Toku Studiów PWSZ w Chełmie jest koordynowanie działań wszystkich dydaktycznych jednostek Uczelni w zakresie kształcenia. DTS nie tylko gromadzi dokumentację związaną z programami i planami studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach, ale także sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją procesu dydaktycznego. Dział zajmuje się też opracowywaniem danych statystyczno-analitycznych obrazujących m.in. wyniki rekrutacji, proces i efekty kształcenia oraz wynikające z tego zmiany i tendencje. Dział nadzoruje pracę wszystkich Działów Obsługi Studenta m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej toku studiów.

Do zakresu zadań Działu Toku Studiów należy w szczególności:

 • ewidencja planów i programów studiów,
 • koordynacja spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych,
 • współpraca z Komisjami Rekrutacyjnymi oraz Działami Obsługi Studenta w procesie rekrutacji,
 • koordynowanie i rozliczanie obron prac dyplomowych,
 • kontrola procesu dydaktycznego,
 • prowadzenie albumu studentów,
 • prowadzenie rejestru spraw dyscyplinarnych studentów,
 • kompletowanie syllabusów przedmiotowych,
 • opracowywanie sprawozdań z przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz ocena sprawności nauczania,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie analiz i informacji z zakresu nauczania,
 • nadzór merytoryczny nad dokumentacją prowadzoną przez Działy Obsługi Studenta.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy