Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

3 stycznia 2017
Aktualności

Trzy projekty PWSZ w Chełmie z dofinansowaniem!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała ponad 3 mln zł na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), III Osi – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Dofinansowanie w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymały projekty: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie” oraz  „Nie broda czyni filozofa”. Projekty umożliwią podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół, współpracujących w ramach tego ostatniego projektu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała ponad 3 mln zł na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), III Osi – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Dofinansowanie w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymały projekty: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie” oraz  „Nie broda czyni filozofa”. Projekty umożliwią podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół, współpracujących w ramach tego ostatniego projektu.

Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony, jako rozwiązanie systemowe, do wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów, na kierunkach o profilu praktycznym. Doprowadzi to do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni. Projekt skierowany jest do 135 studentów PWSZ w Chełmie, którzy podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę z przedsiębiorstwami, nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym, pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.
Okres realizacji: listopad 2016 – czerwiec 2018. Wsparcie obejmuje studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, pedagogika, rolnictwo i pielęgniarstwo.
Projekt: „Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie” ma na celu zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów uczelni na czterech kierunkach kształcenia: mechanika i budowa maszyn, matematyka, rolnictwo i pielęgniarstwo. W jego ramach zaplanowano realizację zajęć warsztatowych, certyfikowanych szkoleń i kursów, wizyt studyjnych oraz dodatkowych zajęć praktycznych z udziałem przedstawicieli pracodawców. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania stosownych certyfikatów, świadectw i zaświadczeń od uprawnionych i autoryzowanych przedstawicieli wiodących na rynku firm informatycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych, dzięki którym nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zgodnej z wyuczonym profilem kształcenia i na satysfakcjonujących zasadach finansowych. Projekt realizowany będzie w okresie: styczeń 2017 – czerwiec 2019. Obejmie 132 studentów i studentek uczelni.
Trzecim projektem, który uzyskał dofinansowanie, jest projekt pn. „Nie broda czyni filozofa”. Zakłada podniesienie kompetencji kluczowych 81 uczniów w obszarze edukacyjnym, wychowawczym, społecznym oraz ogólnokulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacji oraz logicznej argumentacji, przygotowujących do odpowiedzialnego i skutecznego działania w obszarze kultury, polityki i ekonomii. Planowane zajęcia fakultatywne dla uczniów trzech szkół miasta Chełm (ZSO NR 6, IV LO i ZSE/III LO), prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni służyć będą nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie: poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Służyć będą ponadto rozwojowi III misji uczelni, poprzez wzrost jej zaangażowania w procesy rozwoju społecznego na poziomie ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym oraz etycznym. Swoje kompetencje podniosą również  nauczyciele wybranych placówek – skorzystają z potencjału, doświadczenia i wiedzy merytorycznej kadry dydaktycznej uczelni. Koncepcja merytoryczna projektu została przygotowana przez Pana prof. dr hab. Pawła Skrzydlewskiego.

Warto podkreślić, że ww. projekty znalazły się na bardzo wysokich miejscach list rankingowych.

Podobne aktualności