Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

7 czerwca 2019
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Sympozjum z okazji 450 rocznicę podpisania Unii Lubelskiej

Unia polsko-litewska uchwalona 1 lipca 1569 r. dająca początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów była jednym tego rodzaju wydarzeniem w Europie. W wyniku jej podpisania wspólne państwo przetrwało prawie 250 lat i pokonali je trzej zaborcy. Znaczenie tego wydarzenia jest nie do przecenienia. Gdyby nie Unia najprawdopodobniej Wielkie Księstwo Litewskie mogłoby zostać zagrabione w całości przez Wielkie Księstwo Ruskie. Niepewny mógłby być też los Korony.

7 czerwca 2019 r. z okazji zbliżającej się 450 rocznicy podpisania tego doniosłego aktu, z inicjatywy studentów II roku Katedry Stosunków Międzynarodowych odbyło się Sympozjum Naukowe „Europejskie braterstwo. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej”, w trakcie którego referaty wygłosili:

  • student II roku SM Tomasz Kidyba „Od wrogości do zjednoczenia. Droga Polski i Litwy do Unii 1569 roku”;
  • dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie „Miłość własna ponad dobro Ojczyzny. Mikołaj Radziwiłł ‘Rudy’ wobec Unii Lubelskiej i jej skutków”;
  • dr hab. Andrzej Gil, prof. PWSZ w Chełmie „Rzeczpospolita w Europie. Międzynarodowy kontekst Unii 1569 roku”.

Powyższe wystąpienia przybliżyły studentom istotę Unii, trudną drogę do jej zawarcia oraz jej skutki polityczne.

Zdjęcia: Dominika Seeger, studentka II roku SM.

Podobne aktualności