Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 stycznia 2019
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Sympozjum naukowe z okazji 627 rocznicy nadania miastu Chełm prawa miejskiego magdeburskiego

627 rocznica nadania prawa miejskiego magdeburskiego nie oznacza, że Chełm do 14 stycznia 1392 r. nie był miastem. Jest bezdyskusyjne, że korzystał z nadanego prawa, które otrzymał w momencie lokacji. W zależności od założyciela mogło to być prawo ziemskie zwane dworskim, prawo szlacheckie, książęce, królewskie, kościelne czy w szerszym zakresie prawo polskie. Dziś trudno określić, z jakich pierwotnie przywilejów korzystał gród nad Uherką.

Sympozjum poświecone tej tematyce odbyło się 14 stycznia 2019 r., a o jego przeprowadzeniu zdecydowały: chęć poznanie przez studentów historii polskiego miasta Chełm i jego wielokulturowość oraz fakt, że tego typu dysputy należy przeprowadzać na pierwszym roku studiów – w myśl polskiego przysłowia „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Ważnym argumentem  sympozjum był fakt, że do jego współorganizacji włączyli się studenci Uniwersytetu III Wieku, oraz to, że z inicjatywy studenta I roku Jakuba Borocha, w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, powstał STUDENCKI KLUB PASJONATÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ, w którym już pracują: Jakub Boroch, Krzysztof Kapyś, Karol Polewiak, Rafał Śmiech, Michał Stanisławski, Amanda Jeleń, Magda Karwat, Olha Tsiura i Katarzyna Murak. To właśnie oni zdecydowali o tematyce sympozjum, argumentując, że „Chcemy poznawać ziemię chełmską, by nie była dla nas obca ta część Polski, w której przyszło nam pracować, studiować, a być może  pozostać na stałe”.

Seminarium otworzyła Pani dr Mirosława Kawecka, p.o. dyrektora Instytutu Neofilologii, a następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Józef Zając, Senator RP, prorektor ds. studenckich PWSZ.

W trakcie obrad referaty wygłosili studenci: Rafał Śmiech – Lubomi – jego historia i przynależność państwowa; Amanda Jeleń – Historia Żydów  chełmskich; Magda Karwat – Prawosławie w Chełmie i na ziemi chełmskiej; Katarzyna Murak – Chełm w II Rzeczypospolitej.

Wystąpiła także Pani Barbara Czaus, studentka Uniwersytetu III Wieku, a tytuł jej wystąpienia to Moje wspomnienia o Chełmie.

Naukowe dysputy zakończyli: prof. Andrzej Wawryniuk – Podróż sentymentalna po Chełmie; oraz mgr Zygmunt Gardziński – Rozwój miasta Chełm w latach 2005-2015.

Uzupełnieniem powyższych referatów, był minikoncert w wykonaniu Pana Mariusza Matery, który swój występ zatytułował – pieśń – jako jedna z form kultury żydowskiej; studentki Olhy Tsiury, która wykonała dwie piosenki w języku ukraińskim oraz występ Chóru Akademicki pod dyrekcją Marcina Muszyńskiego.

Wszyscy referujący otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w sympozjum oraz nagrody książkowe.

Sympozjum zostało przygotowane pod kierunkiem prof. Andrzeja Wawryniuka, wykładowcy Katedry Stosunków Międzynarodowych, przy współudziale mgr Zygmunta Gardzińskiego oraz studentów I roku Stosunków Międzynarodowych.

Zdjęcia Karol Polewiak, student I roku Stosunków Międzynarodowych

G

Podobne aktualności