Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe i nagrody Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnienia dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Departament Promocji, Sportu i Turystyki zaprasza do zapoznania się z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 6548).

W załączeniu przedstawiamy:

  • Uchwałę nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; https://www.lubelskie.pl/file/2019/12/uchwała-SWL-ws.-zasad-styp.sport_.-nagr.pien_.-i-wyroznien2019pdf.pdf
  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe; zał.1 wniosek styp.sport.
  • Oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; zał.2 oświadczenie
  • Sprawozdanie z wykonania programu przygotowań oraz udziału w zawodach głównych roku w ramach stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe; zał.3 sprawozdanie z wykonania styp.sport.
  • Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; zał.4 wniosek nagr. sport
  • Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla osób wyróżniających się w działalności sportowej. zał.5 wniosek wyróżnienie

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz wymagane formularze są dostępne w katalogu usług Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na platformie Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta (LIBOI)
pod linkami: