Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Rok akademicki

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do uchwały numer 2/XCIII/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 r. – 18.02.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne 01.10.2019 r. – 22.12.2019 r.
Przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.
Zajęcia dydaktyczne 07.01.2020 r. – 04.02.2020 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 05.02.2020 r. – 18.02.2020 r.
Przerwa międzysemestralna 19.02.2020 r. – 25.02.2020 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 29 lutego 2020 r.
Dni rektorskie 31.10.2019 r.

Semestr Letni (26.02.2020 r. – 06.07.2020 r.)

Zajęcia dydaktyczne 26.02.2020 r. – 08.04.2020 r.
Przerwa świąteczna 09.04.2020 r. – 15.04.2020 r.
Zajęcia dydaktyczne 16.04.2020 r. – 21.06.2020 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna 22.06.2020 r. – 06.07.2020 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna do 22 września 2020 r.
Dni rektorskie 12.06.2020 r.

§ 2

Dzień 4 lutego 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 3

Dzień 17 czerwca 2020 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

§ 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów, w tym plany studiów.

§ 5

Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych ustala dyrektor instytutu.

§ 6

Terminy realizacji szkoleń lotniczych dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja pilotaż samolotowy oraz pilotaż śmigłowcowy określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy