Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

6 maja 2019
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Studenci Stosunków międzynarodowych na naukowo-praktycznych zajęciach terenowych

17 kwietnia 2019 r. Studenckie Koło Pasjonatów Ziemi Chełmskiej zorganizowało pierwsze naukowo-praktyczne zajęcia terenowe. Był to kilkugodzinny objazd po najciekawszych miejscowościach w okolicach Chełma, w których znajdują się relikty czasów minionych, a o większości, których niewiele wiadomo. W ten właśnie sposób studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych poznawali to, co tworzyło i tworzy historię ziemi chełmskiej, w tym zabytki kultury materialnej i niematerialnej – świadków przeszłości minionych lat oraz panujących przed wiekami stosunkami międzynarodowymi i narodowościowymi.

W trakcie badań terenowych poznano:

  • historię miejscowości Janów, gdzie od 1871 r. do 1942 r. funkcjonowała kolonia osadników niemiecki, po których pozostał budynek byłego kościoła ewangelicko-augsburskiego i cmentarz z 2. połowy XX w.;
  • kościół w Podgórzu – jeden z najstarszych zabytków sakralnych w naszym regionie. W prezbiterium świątyni znajduje się nieotynkowany fragment muru z ok. XV w., a na wschód od świątyni – dobrze zachowany cmentarz prawosławny z przełomu XIX i XX w.;
  • wieżę w Stołpiu z grodziskiem, której budowę przypisuje się Danielowi Halickiemu. Miała w niej mieszkać księżna Agnieszka – jego matka. W pobliskiej Kolonii Nowosiółki znajduje się od lat niewykorzystywana karczma przydrożna oraz dawny budynek szkoły. W 1925 r. w Stołpiu z krótką wizytą przebywał Józef Piłsudski;
  • Staw – dawną siedzibę gminy, po której zachował się budynek urzędu oraz areszt. Istniejący od 1651 r. dwór murowany (następnie drewniany) już nie istnieje. Do współczesnych czasów dotrwała aleja grabowa prowadząca od traktu głównego;
  • Czułczyce – miejscowość dwóch kościołów – parafialnego z 1905 r. pw. św. Rocha oraz w Przysiółku – na miejscowym cmentarzu – najstarsza świątynia drewniana, pw. Wszystkich Świętych, do dziś używana przede wszystkim w trakcie obrzędów pogrzebowych. To w tych współistniejących ze sobą miejscowościach zgodnie mieszkali Ukraińcy i Polacy;
  • Uherkę z egzotycznym jak na warunki Chełmszczyzny znakiem żeglugi śródlądowej, który wytycza szlak kajakowy do Bugu;
  • Zarzecze – na pograniczu, którego znajduje się zagadkowy i mało znany zabytek w kształcie cylindrycznego słupa o wymiarach: średnica ok. 1 m, wysokość 2,5 m. słup zwieńczony krzyżem. Jest kilka wersji jego pochodzenia – jedna mówi o pochówku pod nim prochów z wojen szwedzkich, a inna o słupie granicznym pomiędzy Zarzeczem a Wólka Czułczycką;
  • zabytki Stańkowa, w której przetrwały do dziś letnia rezydencja biskupów prawosławnych (obecnie własność prywatna), dwie leśniczówki z lat 20. XX w. oraz kilka okazów lip (Nawet o obwodzie powyżej 300 cm), dębów i świerków – zabytków przyrody;
  • Nowiny – tu poznawaliśmy strukturę Domu Pomocy Społecznej i niektóre jej oddziały, a także przepiękny park przeznaczony dla mieszkańców DPS;
  • Srebrzyszcze (dawna nazwa Serebryszcze), gdzie znajduje się zespół pałacowo-parkowy (pałac z końca XVII w, a park z XVIII w.).

Były to bardzo udane zajęcia praktyczne, które odbyły się w dniu wolnym od zajęć, a które przygotował Karol Polewiak, sekretarz Koła, student I roku Stosunków międzynarodowych. Zajęcia z udziałem wielu życzliwych nam osób przeprowadził opiekun SKPZCh dr hab. Andrzej Wawryniuk, profesor PWSZ w Chełmie.
W zajęciach uczestniczyli studenci: Jakub Boroch, Amanda Jeleń, Krzysztof Kapyś (operator filmowy), Natalia Majkutewicz, Katarzyna Murak, Karol Polewiak, Magda Karwat, Daria Roczon, Michał Stanisławski, Adrianna Stańkowska i Adrian Szwed.

Podobne aktualności