Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

11 października 2016
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Studenci i naukowcy z Chełma uczestnikami międzynarodowej Konferencji

3 czerwca 2016 r. z inicjatywy Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie we współpracy Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku   zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Unia Europejska – Ukraina: transformacja, reformy, bezpieczeństwo.

Patronaty honorowe na debatami naukowymi przyjęli: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Rektor PWSZ; Vasyl Pawluk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

3 czerwca 2016 r. z inicjatywy Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie we współpracy Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku   zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Unia Europejska – Ukraina: transformacja, reformy, bezpieczeństwo.

Patronaty honorowe na debatami naukowymi przyjęli: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Rektor PWSZ; Vasyl Pawluk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

Konferencja odbyła się na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku. Wśród 15 referujących było 6 przedstawicieli Katedry Stosunków Międzynarodowych: studenci I roku:  Ihor Kolisnichenko – Sytuacja młodzieży w UE na przykładzie Polski i  Szwecji, Iwanna Vashchuk  – Ocena szans Ukrainy na ścisłą współpracę z Unią Europejską i NATO na – przykładzie doświadczeń polskich, Valerij Druzhok, – Czy i dlaczego Ukraina powinna zabiegać o akcesję z UE oraz prof. Waldemar Bednaruk – Ukraina a kryteria kopenhaskie: dostosowanie czy zasadnicza zmiana?, prof. Andrzej Gil –  Europejskie dziedzictwo Ukrainy a współczesne próby integracyjne oraz prof. Andrzej Wawryniuk – Strasburg – francuska stolica Unii Europejskiej widziana z bliska.

Ponadto głos w obradach plenarnych zabierali: JE Ołeksand Mocyk, były ambasador Ukrainy w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki, prof. Andrij Bojar, prorektor WNU,  prof. Antonina Mytko, wykładowca Wydziału Historycznego WNU, doc. Sergij Fedoniuk, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU, doc.  Natalia Romaniuk, prorektor Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Iwan Sabow, student IV roku Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU, a także Wira Kudriawcewa, kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu miasta Łuck.

Ważnym elementem Konferencji było wręczenie polskim uczonym dyplomów honorowych nadanych przez JM Rektora prof. Ihora Kocana, które otrzymali wszyscy profesorowie z Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie, a studenci otrzymali certyfikaty konferencji.

Ponadto Zarząd Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” przyznał ZŁOTE DYPLOMY FUNDACJI: prof. Andrijowi Bojarowi, prof. Natalii Kocan, kierownikowi Katedry Nauk o Państwach i Stosunkach Międzynarodowych WNU, doc. Serhijowi Fedoniukowi, doc. Natalii Romaniuk.

Takie same wyróżnienia otrzymali: red. naczelny gazety „Visti Kowelszczyny” Mykoła Velma; red. Wasyl Fedczuk, Radio Wołyń, Zespół Redakcyjny Dwutygodnika „Monitor Wołyński” oraz Dyrektor Petro Midrigan   Narodowa Telewizyjna Kompania  Ukrainy  Riwneńska Dyrekcja Regionalna.

Podczas obrad przyjęto rezolucję w sprawie utworzenia na bazie Wydziału Stosunków Międzynarodowych WNU  nieetatowego Instytutu Ukraina –Polska – Europa, mającego mieć formułę otwartą dla uczonych „bez granic”, w ramach którego odbywać się mają spotkania, seminaria czy konferencje przybliżającą problematykę Unii Europejskiej uczonym z Ukrainy. Inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem JM prof. Ihora Kocana, rektora WNU, a także ambasadora O. Mocyka i prorektora A. Bojara.

Akces do nowopowstającej struktury, w imieniu Fundacji „Partnerstwo i Współpraca” zgłosił prof. Andrzej Wawryniuk, prof. Andrzej Gil, prof. Waldemar Bednaruk a także obecny na konferencji dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (był też jednym z referujących).

Konferencji towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Naukowcy PWSZ w Chełmie udzielili wielu wywiadów radiowych i telewizyjnych, które oprócz informacji związanych ze spotkaniem dotyczyły również naszej chełmskiej uczelni.

Olbrzymia rolę w konferencji odegrali też nasi studenci, których wystąpienia były na bardzo wysokim poziomie i wzbudzały powszechne zainteresowanie.

Po odbytych sesjach naukowych brać żakowska z Chełma miała okazję obejrzenia ekspozycji Muzeum Ikony Wołyńskiej, gdzie jest przechowywany słynny obraz Matki Boskiej Chełmskiej, zwiedziła Katedrę pw. św. Piotra i Pawła, dwie świątynie prawosławne oraz Zamek Lubarta.

W drodze powrotnej grupa PWSZ w Chełmie zwiedziła Kowel, w tym kościół pw. św. Anny, odbyła też robocze spotkanie z kierownictwem Kowelskiej Rady Rejonowej.

Pobyt w Kowlu pomagała nam zorganizować dr Antonina Komisaruk, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „UKRAINA-POLSKA-NIEMCY” Oddział w Kowlu przy współudziale Iwana Smitiucha, miejscowego przedsiębiorcy.

Konferencja w Łucku była doskonałą formą kształceniową i wspaniałą promocją PWSZ w Chełmie, a biorąca w niej udział grupa studentów z Izabelą Kilian, członkinią Samorządu Uczelnianego na czele dała przykład wzorowego studenckiego zachowania.

Było to bez wątpienia udane przedsięwzięcie czego wyrazem mogą być e-maile przesłane przez kilku studentów ukraińskich studiujących w Chełmie, wyjeżdżającej z nimi kadrze. Pierwszy z nich napisał: „Dziękuję bardzo! Jeszcze chciałbym Panu podziękować za to, że Pan poinformował wszystkich, że moi rodzice byli na konferencji. Był to dla mnie bardzo przyjemny moment! Wczoraj był bardzo wspaniały dzień, i za to Panu też bardzo dziękuję!!!”. Kolejny wpis: „Bardzo mi się podobało. (…) Dziękuję raz jeszcze za możliwość uczestniczenia w takiej konferencji. Zostały po niej przyjemne wspomnienia na całe życie”.

Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych po raz drugi w bieżącym roku akademickim była organizatorem wyjazdów zagranicznych dla studentów. Przypomnieć należy, że w październiku 2015 r. 15 chełmskich żaków z PWSZ gościło w Strasburgu, gdzie zapoznawało się z pracą Europarlamentu.

Podobne aktualności