Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

3 stycznia 2012
Aktualności

SEMINARIUM PKBWL

W dniach 01 – 02 grudnia 2015 r. Centrum Lotnicze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie było gospodarzem seminarium poświęconego problematyce badania zdarzeń lotniczych prowadzonego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, OKL Politechniki Rzeszowskiej, WSOSP w Dęblinie, PZL Świdnik, Aeroklubu Zamość, OKL PWSZ w Chełmie oraz studenci kierunków lotniczych PWSZ w Chełmie.

W dniach 01 – 02 grudnia 2015 r. Centrum Lotnicze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie było gospodarzem seminarium poświęconego problematyce badania zdarzeń lotniczych prowadzonego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, OKL Politechniki Rzeszowskiej, WSOSP w Dęblinie, PZL Świdnik, Aeroklubu Zamość, OKL PWSZ w Chełmie oraz studenci kierunków lotniczych PWSZ w Chełmie.

Wśród omówionych tematów seminarium znalazły się:

  • Badanie zdarzeń lotniczych – wybrane zagadnienia prawne dotyczące badań zdarzeń lotniczych
  • Wykorzystanie dronów w przestrzeni powietrznej – zagrożenia
  • Zarządzanie ruchem lotniczym
  • System obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych
  • Metodyka badania
  • Omówienie wybranych zdarzeń lotniczych

Podczas seminarium JM Rektor PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając podpisał deklarację współpracy w zakresie wdrażania idei „Just Culture”. Deklaracja została dostarczona przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Głównym jej celem jest zachęcanie do wdrażania i promowania kluczowych zasad „Just Culture”. Dokument określa szereg podstawowych zasad, mających na celu zachęcenie personelu zaangażowanego w prace istotne dla bezpieczeństwa do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych, bez obawy o konsekwencje.

Deklarację do tej pory podpisali przedstawiciele min.: ULC, PAŻP, PKBWL, Instytutu Lotnictwa oraz wiele innych instytucji, których działalność ma charakter lotniczy.

Kultura sprawiedliwego traktowania tzw. „Just Culture” to wszelkie działania prowadzące do podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, mające na celu zwiększenie liczby zgłaszanych zdarzeń w ramach zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych. Zakłada się bowiem, że ludzie popełniali i będą popełniać błędy, jednak istotne jest, żeby przyznawali się do nich, gdyż dzięki temu przyczyniają się do usprawnienia procedur mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotniczego.

Galeria >

Podobne aktualności