Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

24 kwietnia 2017
Aktualności

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu – NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

STUDENCI/STUDENTKI I ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, II ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, II i III ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ II ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

rusza rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30, w terminie do 31.05.2017 r.. Dokumenty można również wypełnić na miejscu w Biurze projektu.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze Karier „Żak”). Siedziby obu Działów  – obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu, w Biurze Projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja uczestników na podstawie numerów albumów).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań – semestr zimowy rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem semestru.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

 

Informacje

Biuro Projektu: ul. Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,

e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

przyjmowanie wniosków: 24 kwietnia 2017 r. – 31 maja 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Podobne aktualności