Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

7 lutego 2017
Aktualności

Rekrutacja do projektu: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

  • Lista rankingowa – Mechanika i Budowa Maszyn – III rok- 
  • Lista rankingowa – Mechanika i Budowa Maszyn – III rok-lista uzupełniająca 

Spotkanie informacyjne – 

 

UWAGA !!! STUDENCI/STUDENTKI III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ostatnie wolne miejsca do udziału w projekcie

 „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

w związku z rozpoczęciem realizacji ww. projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W załączniku „REKRUTACJA” znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30, w terminie do 08.02.2017r. – dla Studentów/Studentek kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz do 28.02.2017r. – dla Studentów/Studentek kierunku Matematyka.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze karier „Żak”). Siedziby obu Działów obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu w Biurze projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja uczestników na podstawie numerów albumów).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Harmonogram działań na najbliższy semestr letni (VI) dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu, po przeprowadzeniu bilansu kompetencji, przed rozpoczęciem wsparcia, tj. najpóźniej do 15.02.2017r.  Pierwszym planowanym szkoleniem w ramach projektu będzie kurs spawalniczy metodą MAG, który zostanie uruchomiony już pod koniec lutego 2017r. Pozostałe działania planowane są na miesiące marzec-czerwiec 2017r.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą – osobą do kontaktów w sprawie rekrutacji jest:

  • kierownik projektu – mgr Elżbieta Czmielewska, Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,  e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne aktualności